Zajęcia praktyczne

27 lutego 2023 r. czyli w pierwszym dniu po przerwie feryjnej, uczniowie klas II i III Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych w jednostce patronackiej. Tym razem realizowane były zajęcia z taktyki połączone z budową i eksploatacja sprzętu. Żołnierze 3 batalionu zmechanizowanego z Trzebiatowa przeprowadzili szkolenie bojowe na  placu ćwiczeń „Merida”. Następnie uczniowie zapoznani zostali z możliwościami bojowymi Bojowego Wozu Piechoty – BWP 1, uwieńczone ćwiczeniem drużyny podczas transportu wozem bojowym. Oczywiście wychowawcy klas p. Joanna Kalinowska i p.Anna Biernat dzielnie dowodziły wyznaczonymi pojazdami w trakcie przemieszczenia. Całość zajęć zakończona została działaniami taktycznymi  – zorganizowanie  zasadzki jednej klasy na drugą ( i odwrotnie). 

                                        Waldemar Dołowy