Biblioteka

.

biblio

Biblioteka  uwzględnia potrzeby czytelnicze i zainteresowania  uczniów i nauczycieli. Ze zbiorów mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy  i absolwenci szkoły.                      

Najważniejsze zadania biblioteki:

 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie  i pogłębianie w nich nawyku czytania i uczenia się
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 • promowanie czytelnictwa
 • współpraca z innymi bibliotekami                        

Godziny otwarcia:
           Poniedziałek – 700-1400
           Wtorek – 700-1300
           Środa – 700-1400
           Czwartek – 700 – 1300
           Piątek – 700-1100

Zbiory ułożone są  wg UKD.  Księgozbiór o różnorodnej tematyce liczy 14,5 tysiąca woluminów są to:

 • wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, leksykony
 • lektury szkolne
 • literatura piękna
 • podręczniki
 • literatura związana z kierunkami kształcenia
 • literatura metodyczna
 • programy edukacyjne multimedialne
 • filmy
 • audiobooki
 • dokumenty szkolne

 

Biblioteka jest nowoczesną pracownią w pełni skomputeryzowaną. Program  Molnet+ pozwala na:

 • intuicyjne wyszukiwanie zbiorów
 • możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy)
 • podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych
 • możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń
 


aby skorzystać z dostępu do katalogu biblioteki i własnego konta należy wejść na stronę: m008758.molnet.mol.pl, następnie wpisać login: to adres poczty Office365, np. anna.kowalska@zs72.pl, hasło tworzymy sami podczas pierwszego logowania.

 

           Czytelnia posiada 15 miejsc, do dyspozycji uczniów są dwa stanowiska komputerowe  z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne: skaner, drukarka, kopiarka.

                                  

 

Zapraszamy do biblioteki

biblo2