Powrót do Projekty

EKOPRACOWNIA

W czwartek 8 września 2022 roku w Koszalinie zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie dwóch zadań w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu. Projekty te to: utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie oraz zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni chemicznej oraz biologicznej na potrzeby programu edukacji ekologicznej, realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu. Termin realizacji zadania to koniec listopada tego roku.

W ramach programu „Eko-Pracownia” szkoły otrzymają: 47 876,40 złotych I LO Dwujęzyczne im. M.Kopernika oraz 49 497,53 złotych Zespół Szkół im. M.Rataja w Gościnie.

W podpisaniu umowy z ramienia powiatu kołobrzeskiego uczestniczył wicestarosta Jacek Kuś

https://www.powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-3439-dofinansowanie_z_wfos_dla_szkol.html

Pracownia przed remontem
Pracownia przed remontem
Pracownia przed remontem

W ramach umowy na dofinansowanie zadania Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie (link) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, trwają prace remontowe w Sali nr 7. W ramach prac wymieniono przewody instalacji elektrycznej, instalację sanitarną, tynki oraz pomalowano ściany. Na zdjęciach poniżej sala sprzed rozpoczęcia prac: 

Nowoczesna ekopracownia zyska również nowe wyposażenie w postaci zestawu mebli, stołu laboratoryjnego, monitora interaktywnego, zestawu komputerowego, oraz profesjonalnych zestawów doświadczalnych i mikroskopu. Na ścianach zostaną zawieszone liczne plansze edukacyjne. 

Remont pracowni
Remont pracowni