Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M.RATAJA W GOŚCINIE

( ROK SZKOLNY 2022/2023)

Imię i nazwisko
Stanowisko
e-mail
Halina Schulz-Tkacz Dyrektor dyrektor@zsgoscino.pl
Katarzyna Zienkiewicz  Wicedyrektor  
Dołowy Waldemar Wicedyrektor  
Wioleta Kalinowska Kierownik Internatu  
X    
Bajko Zofia bibliotekarz  
Balza – Plucińska Ewa wychowanie fizyczne, wychowawca I opw  
Banachowicz Grzegorz wychowawca w internacie, informatyka, bezpieczeństwo i higiena pracy
g.banachowicz@zsgoscino.pl
Bernaś Małgorzata język polski , historia  
Bernaś Mieczysław historia, geografia, wos  
Bielicka Anna Wychowawca w internacie  
Bieńko Edyta plastyka  
Biernat Anna język polski, wychowawca II Lw (opw)
 
Boniecki Mateusz przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Boroń Aleksandra wychowawca w internacie  
Cebula Dorota matematyka , wychowawca II Lp  
Cyrklewicz Dorota wychowawca w internacie  
Ćwikliński Dawid przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Ćwirko Dariusz wychowawca w internacie, informatyka, administrator sieci komputerowej,  
Dołowy Waldemar edukacja wojskowa  
Dyduch Wiesław zajęcia pozalekcyjne – szkolenie operatorów łączności radiowej  
Dzierkowski Wojciech język niemiecki, język obcy zawodowy, wychowawca III TL   
Guga Agnieszka język angielski  
Hrynchyshyn Nataliya język angielski , język niemiecki  
Ingielewicz Sylwia przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Jezierski Ryszard wychowanie fizyczne , edukacja wojskowa  
Kaczor Włodzimierz wychowawca w internacie  
Kalinowska Joanna chemia , fizyka , wdż,  wychowawca II opw
 
Kitowski Jerzy wychowanie w internacie, edukacja dla bezpieczeństwa  
Krajewski Jakub język angielski, wychowawca II TL  
Kulon Katarzyna język angielski, wychowawca I Ls  
Kurys- Dzierkowska Katarzyna język niemiecki, wychowawca IV TL 
 
Kwartnik Patrycjusz przedmioty zawodowe – lotnictwo  
Malinowska Ewa pedagog, świetlica  
Marecki Mariusz edukacja policyjna  
Markiewicz Małgorzata matematyka, wychowawca I Lp  
Markowska Małgorzata wychowawca w internacie , etyka  
Matysiak Kinga wychowawca w internacie  
Michalski Marek podstawy przedsiębiorczości  
Musiał Jowita język niemiecki  
Myszyński Paweł wychowawca w internacie, rewalidacja  
Nowików Anna język niemiecki , 
 
Pałaszewska Karolina wychowawca w internacie  
Piecyk Ireneusz historia  
Piotrowska Anna psycholog  
Piotrowski Seweryn sztuki walki  
Połczyński Mateusz edukacja policyjna, wychowawca w internacie  
Siewior Marta język polski ,  logopedia, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, wychowawca   II Ls
 
Słoboda Anna wychowanie fizyczne , wychowawca I TL  
Steczkiewicz Anna religia  
Stola Katarzyna szkolenie straży granicznej, wychowawca w internacie  
Szcześniak Ewa biologia, wychowawca III Lps  
Szoma Anna pedagog, świetlica  
Więckowska Wioletta język polski, wychowawca IV LpP
 
Zalewski Mirosław szkolenie strażackie  
Zaremba Zbigniew matematyka , wychowawca IV LwP
 
Zienkiewicz Katarzyna geografia , podstawy przedsiębiorczości