Samorząd uczniowski

Rok szkolny 2022/2023

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Dorota Cebula

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kornelią Pietrzak

Zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – ………………………

 

Pliki do pobrania:

————————————————————————————