Liceum Ogólnokształcące – klasa straż granicznej

Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie to nowoczesna szkoła kształcącą kandydatów do służby w Straży Granicznej. W formacji tej każdy znajdzie miejsce, zarówno ludzie z wyższym wykształceniem jak ci, którzy mają tylko średnie wykształcenie i w czasie kariery zawodowej mogą sobie wykształcenie uzupełnić poprzez studia.
Program kształcenia dla klas o profilu Straż Graniczna jest opracowany na podstawie porozumienia pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie System kształcenia młodzieży w zakresie Straży Granicznej realizowany w Liceum Ogólnokształcącym i COSSG w Koszalinie oparty jest na nowoczesnym i systematycznie modyfikowanym programie, uwzględniającym obowiązujący system prawny, pozytywne wzorce i modele nauczania. Treści programowe w klasach o profilu Straż Graniczna obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Tematy zajęć są realizowane w sposób przybliżający młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe. Zaprojektowane zajęcia umożliwiają udział w działaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, co pozwala uczniom wykształcić odpowiednie cechy charakteru i pożądane postawy.
Do podstawowych bloków tematycznych kształcenia należy;
– regulaminy i musztra Straż Granicznej;
– służba graniczna;
– kontrola osób i środków transportu;
– problematyka migracyjna;
– kontrola legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia;
– handel ludźmi;
– zjawisko terroryzmu;
– trening strzelecki;
– techniki interwencji;
Po zakończeniu 3 letniego cyklu kształcenia uczeń nabędzie następujące cechy:
-przywódcze i dowódcze;
-stanowczości i konsekwencji w działaniu
-zdyscyplinowania
-zaradności i odwagi
-spokoju i opanowania
-orientacji w terenie


Istotną formą działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcącego jest współpraca z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku w tym Placówką Straży Granicznej w Kołobrzegu, Pomorskim Dywizjonem Straży Granicznej w Świnoujściu, Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz szkołami Straży Granicznej tj. Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Ponadto w ramach zajęć poznają tematykę związaną z zadaniami, strukturą oraz sposobem działania Straży Granicznej co pozwala młodzieży poznać charakter służby oraz umożliwia podjęcie decyzji związanej z wyborem przyszłego zawodu.
Straż Graniczna jest nowoczesną formacją graniczno-imigracyjną o charakterze policyjnym, odpowiadającą za dokonywanie odpraw granicznych i ochraniającą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej.  
Jeśli chcesz młody człowieku uzyskać kompetencje do służby w Straży Granicznej wybierz nasze Liceum Ogólnokształcące im. Macieja Rataja w Gościnie, a Dyrekcja i kadra pedagogiczna będzie Ciebie wspierać w skutecznym osiąganiu Twoich celów życiowych.
Zapraszamy do wyboru klasy o profilu Straż Graniczna, czekamy na Was we wrześniu razem będziemy tworzyć historię Rataja.

 

ZOBACZ JAKIE ZAJĘCIA I KURSY NA CIEBIE CZEKAJĄ