Sekretariat

  

Sekretariat Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 – 15.00
tel./fax 94-35-12-133
e-mail: sekretariat@zsgoscino.pl

 

mLegitymacja

Na mocy porozumienia Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie z Ministerstwem Cyfryzacji uczniowie naszej szkoły mogą bezpłatnie korzystać z mLegitymacji, czyli dokumentu elektronicznego, który może zastąpić tradycyjną, papierową legitymację szkolną.   Szczegółowe informacje na temat mLegitymacji dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna Aby korzystać z mLegitymacji należy: Zgłosić w sekretariacie szkoły chęć korzystania z mLegitymacji, …

Duplikaty dokumentów

Wymagane dokumenty oraz sposób ich złożenia: Wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa następuje na wniosek zainteresowanego. Do sekretariatu szkoły należy złożyć odpowiedni wniosek (załącznik nr 1 lub 2) wraz z dowodem uiszczenia opłaty. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub elektronicznie (zeskanowane podanie należy przesłać na adres mailowy szkoły). Opłaty za wydanie duplikatu: A. Duplikat legitymacji …