Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Danych osobowych – Grzegorz Banachowicz;

Adres mail: inspektorod@zsgoscino.pl