WIZYTA SZKOLENIOWA KLAS STRAŻY GRANICZNEJ W COS SG KOSZALIN

dsc00072Kolejny raz byliśmy gośćmi w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, nasz merytoryczny opiekun z ramienia Ośrodka, Pan kpt. SG Janusz Stasica zaplanował naszym uczniom zajęcia przybliżające wiedzę zawodową i zdobywanie umiejętności wykorzystywanych w codziennej służbie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej RP.

Uczniowie klasy pierwszej w praktycznych ćwiczeniach poznawali topografię Ośrodka w Koszalinie wykorzystując sprzęt będący na wyposażeniu indywidualnym funkcjonariuszy w Placówkach SG rozmieszczonych na „zielonej” granicy. Cele szkoleniowe zostały osiągnięte, a dziwnym fartem nikt się nie zgubił w dużym kompleksie COS SG, którego wcześniej uczniowie nie znali. Bonusem do zajęć w terenie była słoneczna pogoda i uśmiech na twarzach młodzieży.

W ramach aktywnych wykładów zapoznano Naszą młodzież z zagrożeniami bezpieczeństwa na granicy w zakresie kontroli i odprawy granicznej, ciekawostką były prezentacje sposobów przemytu towarów „akcyzowych” do Polski. Nasi uczniowie w relacji prowadzącego zajęcia wykazali się już, znajomością podstawowych pojęć z zakresu kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy państwowej i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 

Uczniowie klasy drugiej w ramach szkolenia strzeleckiego utrwalali umiejętności strzeleckie, w myśl zasady „Trening czyni mistrza”. Pan mjr SG Robert Pękala przedstawił w ramach zajęć z kryminalistyki podstawowe czynności wykonywane przez funkcjonariuszy w służbie granicznej w zakresie zabezpieczenia miejsca przestępstwa. Pobyt Naszej młodzieży dzięki bardzo dobrej współpracy i zaangażowaniu kadry COS SG i Naszych uczniów można z całą pewnością zaliczyć do udanych. Następna wizyta w koszalińskiej szkole „pograniczników” planowana jest w miesiącu maju.

ZOBACZ GALERIĘ

ppłk SG rez. Marek Michalski