PROJEKTY

Aktywna tablica

25.10 2021 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK na lata 2020 – 2024 „Aktywna Tablica”.   W ramach programu szkoła uzyska dofinansowanie w kwocie 28 000 zł na aktywne tablice, z których już korzystamy w tym roku szkolnym.   Szkoła podjęła działania wynikające ze …