Dzień otwarty

Za nami kolejne Dni Otwarte w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Dzięki współpracy z jednostkami patronackimi, mogliśmy przyszłym absolwentom klas ósmych zaprezentować specyfikę służby prezentowanych formacjach. Uczniowie i rodzice zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły – strzelnicą sportową i wirtualną, pracownią łączności, pracownią technium. Jak zawsze nie mogło zabraknąć wojskowego poczęstunku – grochówki.

Przypominamy kierunki, które mamy w planie otworzyć w roku szkolnym 2023/2023

Liceum Ogólnokształcące:

– Oddział Przygotowania Wojskowego,

– Klasa policyjna z elementami kryminalistyki i informatyki,

– Klasa straży granicznej,

– Klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo -gaśnicza,

– Klasa penitencjarna – służba więzienna.

Technikum zawodowe:

– Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych absolwentów klas ósmych zapraszamy do odwiedzenia naszych murów DLA WAS DZIEŃ OTWARTY JEST CODZIENNIE.

Waldemar Dołowy