Ostatni dzwonek dla uczniów klas czwartych LO

28 kwietnia 2023 r. zabrzmiał po raz ostatni dzwonek dla uczniów klas czwartych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. W uroczystym apelu oprócz całego stanu osobowego szkoły  uczestniczyli wicestarosta kołobrzeski Pan Jacek Kuś, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodek zamiejscowy w Szczecinie Pan płk Zbigniew Adamczyk, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kołobrzegu ppłk Piotr Malitowski oraz przedstawiciele wszystkich jednostek patronackich klas kończących szkołę. Prymusem została uczennica klasy Straży Granicznej Oliwia Stelmasik z ocenę 5,07.  

                                           Waldemar  Dołowy