listopad 2021 archive

(Brak tytułu)

(Brak tytułu)

Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych                                    tytuł „ Czytelnika października2021”  otrzymała Laura Szczur.      Dziękujemy za aktywność czytelniczą, rozwijanie wyobraźni, wiedzy i umiejętności

Konkurs „O książce i bibliotece”

W konkursie „O książce i bibliotece” zorganizowanym z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych.     I miejsce zajęła Natalia Łukawska, II miejsce zajął  Michał Sztandera,   III miejsce Natalia Kobierska.     Zwycięzcom gratulujemy,  dziękujemy za udział, rozwijanie kompetencji czytelniczy  i umiejętności informacyjnych

Święto Niepodległości w Gościnie