Miesiąc Bibliotek Szkolnych 

Z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
      
                            tytuł „ Czytelnika października2021”  otrzymała Laura Szczur.  
   Dziękujemy za aktywność czytelniczą, rozwijanie wyobraźni, wiedzy i umiejętności