SZLAKIEM POWOJENNEGO POLSKIEGO KOŁOBRZEGU

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Grze Miejskiej „Szlakiem powojennego polskiego Kołobrzegu 1945-1965”. Podczas gry należało prawidłowo zaznaczyć poszukiwany obiekt na mapie, podać nazwę ulicy, przy której ów obiekt się znajduje, wykorzystać kody QR. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Moniki za pomoc przy rozwiązywaniu zadań oraz Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu za koleżeńską współpracę.

Paweł Myszyński