Szkolenie Straży granicznej

Szkolenie z technik interwencji przez instruktorów z COSSG w Koszalina w dniu 08.04 i 12.05 klas o profilu Straż Graniczna i Policji.