Przyjazd do internatu

Mieszkańców Internatu klas II i III zapraszamy 31 sierpnia 2015 od godziny 15.00