Porozumienie z Akademią Pomorską w Słupsku

W dniu 06.06.2022 r. w Słupsku odbyła się Uroczysta Gala z okazji I edycji konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”. Podczas Gali zostały wręczone nagrody dla laureatów. Ważnym punktem, było również podpisanie współpracy pomiędzy Pomorską Akademią w Słupsku reprezentowaną przez prorektora ds. kształcenia prof. Andrzeja Urbanka, a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie reprezentowanym przez dyrektor mgr inż. Halinę Schulz -Tkacz. Porozumienie zakłada objęcie patronatem klasy policyjnej z elementami cyberbezpieczeństwa przez Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania AP w Słupsk, Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Podczas gali zostały przeprowadzone warsztaty dla laureatów oraz uczniów zaproszonych szkół.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas policyjnych wyróżnieni za osiągane wyniki w nauce i zachowaniu: Oliwia Sitkowska, Kornelia Pietrzak, Kinga Kubacka i Igor Antonowicz.

Temat warsztatów

  1. „Śladami cyberbezpieczeństwa” – prezentacja działalności zespołu do walki z cyberprzestępczością̨ w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku
  2.  „Algorytmy asymetryczne w bezpiecznej komunikacji” – mgr inż. Mariusz Terebecki
  3.  „Daktyloskopia w kryminalistyce” – mgr Waldemar Kuczma

 

Grzegorz Banachowicz