Pobytu w COSSG w Koszalinie

Dnia  13.02.2014r. około godziny 7:30  klasy I i II profilu Straży Granicznej Zespołu Szkól im. Macieja Rataja w Gościnie udały się do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Celem wyjazdu i pobytu w COSSG w Koszalinie, było zapoznanie sie z historią i kształtowaniem sie granicy już w okresie Piastów.

Dowiedzieliśmy się również jaki był system ochrony granic ,jaka była sytuacja geopolityczna Polski za panowania dynastii Jagiellońskiej, ile wynosiły poszczególne granice z państwami sąsiadującymi i jak w poszczególnych latach zmieniała sie struktura i charakterystyka formacji  granicznych . Zajęcia te prowadziła pani Aneta Romanowska wykładowca  COSSG. Po prelekcji  udaliśmy się grupą  na strzelnicę krytą w tym że samym Ośrodku. Zajęcia strzeleckie prowadził chorąży Kowalski ,który wprowadził nas w charakterystykę ,budowę i zasady użytkowania broni palnej wykorzystywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz zasady działania broni palnej. Każdy z uczestniczących osób w szkoleniu miał okazję strzelania  do celu. Po szkoleniu strzeleckim  udaliśmy się na halę sportową w celu nauki i szkolenia z zasad Techniki Interwencji. Zajęcia te prowadzone były przez instruktora TI pana Lubinskiego. Po przeprowadzonej rozgrzewce uczyliśmy sie użycia środków przymusu bezpośredniego  w postaci dźwigni , chwytów obezwładniających oraz jak unicestwić przeciwnika nie używając broni ,z wykorzystaniem umiejętności samoobrony. Zajęcia wyczerpujące, ale satysfakcja ogromna i pokazująca jak ciężko jest funkcjonariuszom pełniącym służbę w ochronie granicy państwowej jeśli są zmuszeni do użycia śpb (środków przymusu bezpośredniego). Około godziny 13:30 po zajęciach z technik interwencji zbieraliśmy sie do powrotu do Gościna .

 Moim zdaniem całe szkolenie było bardzo interesujące i przydatne. Powinno być ich więcej. Pozwalają one nazdobywanie i poszerzanie wiedzy na temat Formacji jaką jest Straż Graniczna, poszerzają umiejętności w samoobronie przydatne na co dzień a tak że wzmacniają i rozwijają rozwój osobisty i zawodowy. Szansa jedna z wielu i  mam nadzieje, że takich wyjazdów i szkoleń będzie więcej. Dla mnie sam wyjazd do COSSG w Koszalinie to wielkie wyróżnienie mając na uwadze że Ośrodków Szkolenia SG w Polsce są tylko trzy.

 

•              Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu

•              Centralny Ośrodek Straży Granicznej w Kętrzynie

•              Centralny Ośrodek szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

 

 

 

Klaudia Grudzińska kl.1Le