Plan weekendu integracyjnego – koordynator mgr Ryszard Jezierski

 

dzień godzina przedsięwzięcie odpowiedzialni miejsce
Sobota 31.08.2019r 0d 800 – 1200 przyjazd i zakwaterowanie wychowanków internatu
Kierownik internatu internat
1200 – 1300 zebranie z wychowawcami, przydział do grup wychowawcy internat
1300 – 1330 obiad dziewczęta Kierownik internatu stołówka
1330 – 1400 obiad chłopcy Kierownik internatu stołówka
1400 – 1800 mundurowanie Ryszard Jezierski budynek szkoły
1800 – 1830 kolacja dziewczęta Kierownik internatu stołówka
1830 – 1900 kolacja chłopcy Kierownik internatu stołówka
1900 – 1930 zebranie z kierownikiem internatu Kierownik internatu internat
1930 – 2100 mundurowanie Ryszard Jezierski budynek szkoły
2100 – 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu internat
2140 apel wieczorny Kierownik internatu internat
2200 – 600 cisza nocna Kierownik internatu internat
Niedziela 01.09.2019. 700 pobudka Kierownik internatu internat
700 – 730 toaleta poranna Kierownik internatu internat
800 – 830 śniadanie dziewczęta Kierownik internatu stołówka
830 – 900 śniadanie chłopcy Kierownik internatu stołówka
900 Przyjazd uczniów spoza internatu    
900 – 1300 mundurowanie Ryszard Jezierski budynek szkoły
900 – 1300 trening musztry – postawa zasadnicza               i swobodna,  zwroty w miejscu przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych plac musztry
1300 – 1400 Obiad dla wszystkich w formie „polowej” (wojskowa grochówka, kiełbasa z ogniska) Kierownik internatu stołówka
  Zakończenie weekendu integracyjnego – wyjazd uczniów spoza internatu do domów (po zakończeniu mundurowania)    
1400 – 1800 mundurowanie Ryszard Jezierski budynek szkoły
1800 – 1900 kolacja dla wszystkich Kierownik internatu stołówka
1900 – 2100 czas wolny Kierownik internatu
2100 – 2140 toaleta wieczorna Kierownik internatu Internat
2140 apel wieczorny Kierownik internatu Internat
2200 – 600 cisza nocna Kierownik internatu Internat