Patron klas mundurowych- wybory

Patron Pilecki (3)Klasy Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie realizujące Program pilotażowy MON  oraz pozostałe klasy wojskowe wykonują kolejne zadania związane z realizacją programu wychowawczego. Od stycznia trwały przygotowania do wyboru Patrona Klas Wojskowych. Uczniowie  przedstawili swoje propozycje, następnie na lekcjach historii. Po prezentacji kandydatów dyskutowano nad wyborem najodpowiedniejszego dla naszej szkoły i terenu powiatu kołobrzeskiego Patrona klas . Wszyscy uczniowie mogli szczegółowo zapoznać się z sylwetkami kandydatów zamieszczonymi na tablicy ściennej na I piętrzeszkoły.

Propozycje były następujące : rtm. Witold Pilecki,  ppor. Zbigniew Smoleński Żuraw , gen. bryg. Zbigniew Skotnicki „Grzmot”,  mjr Zygmunt Szendzielorz Łupaszka, mjr Franciszek Kornicki  Dywizjon 303 oraz  mjr Hieronim Dekutowski  „Zapora”.

         26.02.2018 r. odbyły się wybory. W głosowaniu udział biorą klasy wojskowe I i II – LO i Technikum. Nad przebiegiem głosowania czuwał  wicedyrektor Waldemar Dołowy wraz z przewodniczącym samorządu uczniowskiego Dawidem Guzikiem.

W wyniku głosowania najwięcej głosów oddano na rtm. Witolda Pileckiego, zaraz za mim znalazł się mjr Franciszek Kornicki przedstawiciel Dywizjonu 303. Na trzeciej pozycji uplasował się gen. bryg. Zbigniew Skotnicki „Grzmot”.

Tym samym Patronem został rtm. Witold PILECKI ps. WITOLD

 

Patron Pilecki (6)

ZOBACZ GALERIĘ
 

                                                                                Małgorzata Bernaś

                                                                                Waldemar Dołowy