Mikołajki Fair-Trade w IV TL


Uczniowie klasy IV TL zorganizowali spotkanie mikołajkowe pod hasłem Fair Trade. Jest to inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi konsumentów na problem wyzysku oraz polepszenie warunków życia wytwórców w krajach, w których prawa człowieka i sprawiedliwy handel często przegrywają z chęcią szybkiego zysku.

Katarzyna Kurys-Dzierkowska