Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Luty 2022 
 wyżywienie – 68,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Marzec 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

 Od 18.10.20201 r obiady wydawane są w każdy piątek od godz. 12.30 do godz. 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

25-27.02.2022
11-13.03.2022
25-27.03.2022