Konsultacje przedmiotowe rok szkolny 2014/2015

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE DLA UCZNIÓW

Realizacja zadań wynikających z art.42 Karty Nauczyciela

 

Od 24.04.2015

Lp. Nazwisko Imię

nauczyciela

Zadania Termin realizacji
1 Bajko Zofia ·         Konsultacje z języka polskiego dla chętnych W bibliotece:

Czwartek 1300– 1400

2 Balza-Plucińska Ewa ·         przygotowanie uczniów do rozgrywek sportowych ·         zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
3 Bernaś Małgorzata zajęcia fakultatywne j.polski –historia   zamiennie z zajęciami koła medialnego                    środa sala Int. 1

godz.14.40   lub 17

4 Bernaś Mieczysław ·         zajęcia fakultatywne z historii i wos ·         piątek 13.55-14.40
5 Biernat Anna ·         konsultacje przedmiotowe dla uczniów klasy II Lb  

·         czwartek:7.30-8.15(internat 4)

6 Cebula Dorota ·         Konsultacje z matematyki dla uczniów w internacie ·         wtorek 17.00-18.00 internat
7 Ćwirko Dariusz ·         konsultacje z informatyki dla chętnych ·         2 czwartek miesiąca 1305-1350
8 Dymecki Jerzy ·           ·          
9 Dzierkowski Wojciech ·         konsultacje z języka niemieckiego ·         Wtorek 12.10-12.55
10 Harłukowicz Arkadiusz · ·
11 Hrynchyshyn Nataliya ·         konsultacje z języka angielskiego klasy III Lb, Lc, Le czwartek 14.45 – 15.30

sala 13

12 Jasiński Ireneusz ·           ·          
13 Jezierski Ryszard ·         Szkolenie z musztry

·         Obozy zimowe

·         Mundurowanie klas pierwszych

 

14 Kalinowska Joanna ·         konsultacje przedmiotowe

·         kl. II ld

Środa 13.55-14.40

(8 lekcja – IId) –sala 22

15 Kitowski Jerzy ·           ·          
16 Lipski Jerzy ·         konsultacje   z j. niemieckiego dla uczniów potrzebujących pomocy z tego przedmiotu ·         czwartek 13.55-14.40

internat 1

17 Marecki Mariusz ·           ·          
18 Markowska Małgorzata ·         Zagadnienia   związane z Ekologia Zdrowiem i Światem ·         W zależności od pracy Internatu
19 Michalski Marek ·         Organizacja wyjazdów do COS SG Koszalin oraz Placówki SG Kołobrzeg ·         Zgodnie z ustaleniami jednostek SG
20 Olszak Grażyna ·         zajęcia   artystyczne i wychowawcze wynikające z   planu profilaktycznego i wychowawczego szkoły ·         Środa 13.55-14.40

·         Sala nr 7 lub 8

21 Płaczek Marcin ·         Konsultacje przedmiotowe i maturalne

·         Opieka nad uczniami – rajdy PTTK

·         Obozy zimowe

·         Sprzątanie Parsęty

·         Konsultacje maturalne – poniedziałek 1440 – 1525
22

 

Siewior Marta ·         Konsultacje klasa II La i perwsze klasy ·         Wtorek lub czwartek 8 h lekcyjna
23 Słoboda Anna ·         Rajdy PTTK

·         Obozy zimowe

·         Sprzątanie brzegów Parsęty

 

W zależności od harmonogramu instytucji współpracujących

 

24 Papis Marta ·         konsultacje przedmiotowe kl. I, II Wtorek 13.05-13.50

Czwartek 14:45-15:30

 

25 Spanier Bogdan ·         konsultacje ekonomiczne w szkole i internacie

·         organizacja szkolenia operatora wózków widłowych

·         wtorki -14.40

·         piątki i soboty 21.30

internat

26 Steczkiewicz Anna ·         zajęcia artystyczne

 

Czwartek 1355-14.40

Sala nr. 7

27 Szcześniak Ewa  

·         konsultacje przedmiotowe z biologii

 

·         środa 14-15
28 Więckowska Wioletta ·         zajęcia fakultatywne dla kl III le ·         czwartek 13:05-13:50

·         od 6.10.2014 poniedziałek

13.55-14.40

29 Zaremba Zbigniew ·         konsultacje   w internacie

·         fakultety dla klas maturalnych

·         wtorek 13.55  internat 6  konsultacje

·         wtorek 17.00 internat konsultacje

 

30 Zienkiewicz Katarzyna ·         konsultacje dla maturzystów i chętnych uczniów – opieka na uczniami podczas rajdów PTTK

·         akcje ekologiczne.

·         Czwartek: 7.30-8.15- sala 23

 

31 Ziomko Jan ·         Konsultacje z informatyki dla chętnych

 

·         3 czwartek miesiąca sala 21 w godz.1305-1350
32 Adamek Kamila ·         Konsultacje i fakultety z matematyki w internacie ·         Poniedziałek, środa, czwartek

·         godz. 17:00 – 18:00

·         sala i5

33 Szczubkowska Małgorzata i Szornak Muszyńska Aleksandra ·         wolontariat

·         Doradztwo zawodowe   i wolontariat

·

·

·         środa 14-15

34 Mrozek Aleksandra Konsultacje j. niemiecki

Przygotowanie do konkursu 2. uczennic z kl. I LC

     Wtorek 14.45- 15. 30

II sem. Czwartek 14.45-15.30

 

35 Jakub Żabczak Przygotowanie reprezentacji szkoły do zawodów sportowych Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych.