Konkurs ekologiczny

2W dn.26.03.2018r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie odbył się międzyszkolny konkurs ekologiczny pod hasłem:

Okaż kulturę chroniąc naturę, myśl globalnie działając lokalnie

 W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE

Konkurs zorganizowany został we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe DirectKołobrzeg. W konkursie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Gościnie – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy.     Konkurs był bezpośrednio związany z jednym z priorytetów Unii Europejskiej na lata 2013-2030 r. dotyczącym programu „Czyste powietrze dla Europy”.                                            

Celem konkursu było min.: pogłębianie wiedzy młodzieży na temat Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie, walki UE z zanieczyszczeniem powietrza, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska, dzięki solidarności i współpracy między państwami członkowskimi, podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród młodzieży za stan środowiska przyrodniczego, propagowanie idei recyklingu, ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań zadanych zagadnień. Konkurs złożony był z dwóch części: prezentacji multimedialnych obrazujących przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza oraz rzeźby recyklingowej. Uczniowie wykazali się duża wiedza i pomysłowością, o czym świadczy liczny udział i bardzo wysoki poziom prac plastycznych oraz prezentacji multimedialnych.

 

Laureaci:
Kategoria-Prezentacja multimedialna

I miejsce- Bartosz Płotała ZS im.M.Rataja w Gościnie
II miejsce- Pawlak Julia SZP NR.7 w Kołobrzegu
III miejsce- Pacak Małgorzata SZP.NR.7 w Kołobrzegu
IV miejsce Ciołek Krystyna ZS im. M.Rataja w Gościnie

wyróżnienia:
Sasin Kacper  ZS im. M.Rataja w Gościnie
Piecyk Jolanta SZP NR.7.w Kołobrzegu
Walentynowicz Mikołaj SZP NR7. w Kołobrzegu
Kategoria Rzeźba Recyklingowa:
I miejsce- Muszyński Klaudiusz  ZS im.M.Rataja w Gościnie
II miejsce- Fedrau Patrycja ZS im. M.Rataja w Gościnie
III miejsce- Bieńko Jagoda PSP Gościno
IV miejsce – Wójcik Magdalena ZS im.M.Rataja w Gościnie
Wyróżnienia:
Tabaczyk Kamil  ZS im.M.Rataja w Gościnie

Sobczak Zuzanna PSP Gościno

Piskunowicz Sebastian SZP NR.7

Monczuński Aleks SZP Siemyśl

1
ZOBACZ GALERIĘ
 

Organizatorzy:

ZS im. M.Rataja

Europe Direct Kołobrzeg