Jubileusz setnych urodzin Czesława Soroko

7 listopada 2022 roku Pani Dyrektor Halina Schulz- Tkacz wraz z Oliwią Stelmasik- uczennicą IV klasy liceum o profilu straż graniczna, nauczycielką języka polskiego Wiolettą Więckowską oraz przedstawicielami Związku Sybiraków z Koła Terenowego w Kołobrzegu złożyła wizytę Dostojnemu Jubilatowi- Panu Czesławowi Soroko- mieszkańcowi Wartkowa, który obchodził setne urodziny. W tym niezwykłym spotkaniu uczestniczyła również żona Pana Czesława- Krystyna i dzieci Państwa Soroko- córka Alina oraz syn Tomasz.

Pan Czesław to syberyjski zesłaniec, po zakończeniu II wojny światowej jeden z pierwszych osadników na naszych ziemiach. Dostojny Jubilat w przeszłości dwukrotnie dzielił się swoimi wspomnieniami z uczniami i nauczycielami naszej szkoły. W ramach projektu Noce i dnie…- ocalić od zapomnienia realizowanego w 2014 roku opowiedział o życiu w Wartkowie w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. Wspomnienia te zostały opublikowane w okolicznościowej publikacji pod tym samym tytułem.

W roku 2016 w ramach konkursu na esej: Sybir, jaki zapamiętałem – wspomnienia dorosłych już dzieci w Projekcie Sybiracka Stacja Pamięci organizowanym przez Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu wspominał swoje trudne doświadczenia z czasów zesłania na Syberię. Ówczesna uczennica II klasy LO w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie Magdalena Paruszewska pod kierunkiem mgr Wioletty Więckowskiej napisała esej inspirowany rozmową z Szacownym Jubilatem. Praca uczennicy to Szkatuła pamięci – wzruszające wspomnienia z nieludzkiej ziemi ukryte w pamięci Pana Czesława. Spotkanie z okazji 100 urodzin było okazją do przypomnienia syberyjskich, trudnych wspomnień Pana Czesława, ale również i przedstawicieli Związku Sybiraków z Koła Terenowego w Kołobrzegu. Dla uczennicy Oliwii Stelmasik niewątpliwie była to żywa lekcja historii i godnej postawy, jaką człowiek może przyjąć niezależnie od okoliczności, postawy zamykającej się w słowach Mikołaja Gogola:

„Dobro i zło należy pamiętać wiecznie. Dobro, ponieważ wspomnienie, że kiedyś nam je wyświadczono, uszlachetnia nas. Zło, ponieważ od chwili, gdy nam je wyrządzono, spoczywa na nas obowiązek odpłacenia za nie dobrem”.

Jubilatowi w imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów ZS im. Macieja Rataja zostały przekazane gratulacje z okazji pięknego Jubileuszu oraz wyrazy uznania za życie wypełnione pracą, życzliwością do drugiego człowieka, zgodnym współistnieniem, uczciwością, poczuciem godności i honoru z życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu, radości i pomyślności.

 

W.W.