Egzaminy poprawkowe

Harmonogramy z egzaminami poprawkowymi znajdują się w zakładce „Egzaminy Zewnętrzne”