Egzamin maturalny poprawkowy

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się dnia 08.09.2020 r. o godz. 14:00:

– Język angielski – sala nr 15

– Matematyka – sala nr 9

Przypominamy:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych lub sama jest objęta kwarantanna lub izolacja domową.

3. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice, osoby towarzyszące zdających.

4. Obowiązuje zakaz wnoszenia na teren szkoły zbędnych rzeczy: urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek. Wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego  przez zdającego grozi unieważnieniem egzaminu.

Zdający będzie mógł pozostawić rzeczy przed wejściem na egzamin w dyżurce.

5. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu dowód osobisty, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie należy używać ołówka. Zdający korzystają z własnych przyborów.

ZDAJĄCY NIE MOGĄ POŻYCZAĆ PRZYBORÓW OD INNYCH ZDAJĄCYCH. Przybory i materiały pomocnicze, których zdający może używać zostały wymienione w komunikacie dyrektora CKE. Korzystanie z innych przyborów/materiałów grozi unieważnieniem egzaminu.

6. Zdający może wnieść do sali małą butelkę wody, ale nie może stawiać jej na stoliku.

7. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp min 1,5 metra.

8. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem.

9. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i noc zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.

10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz w przypadkach gdy: podchodzi do nich nauczyciel, wychodzą do toalety, kończą pracę z arkuszem i wychodzą z sali.

11. Zdający są zobowiązani  nie rozmawiać ze sobą na korytarzu czy przed szkołą a wrażeniami przed i po egzaminie podzielić się wykorzystując portale społecznościowe, telefon i inne komunikatory.

12. W przypadku pogorszenia samopoczucia zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący.