Edukacja wojskowa

Na dzisiejszych zajęciach Edukacji Wojskowej klasa III WP odbyła zajęcia na strzelnicy sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów strzelectwa z Kołobrzeskiego Klubu Strzeleckiego – Jacka Niewęgłowskiego i Henryka Stranca. Kadeci strzelali z karabinu sportowego – odległość 50 m oraz pistoletu – odległość 25 m.

Dodatkowo realizowane były zagadnienia ze szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia – zakładanie odzieży ochronnej OP 1 oraz doskonalili swoje umiejętności związane z budową karabinka AK 47. W ramach oddechu w zajęciach „ogrzewali” się z kiełbaską przy ognisku.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do wstąpienia w nasze progi. NAPRAWDĘ WARTO !!!