Dofinansowania do projektu

W środę 24 sierpnia 2022 roku w gabinecie wicestarosty kołobrzeskiego Jacka Kusia podpisana została umowa na dofinansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorski a Zespołem Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Kołobrzeski, otrzymały dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Całkowita wartość zadania wynosi po 30.000 zł, z czego 25.500 złotych finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a 4.500 złotych pokryte jest ze środków własnych Powiatu Kołobrzeskiego.

Umowy w obecności wicestarosty Jacka Kusia podpisał: w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Stanisław Wziątek członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Halina Schulz-Tkacz dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie.

W ramach udzielonego dofinansowania Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie zrealizuje zadanie pt. „Wirtualne dziedzictwo gminy Gościno, Rymań i Siemyśl”, którego celem jest stworzenie przez uczniów spacerów wirtualnych w gminach Gościno, Rymań i Siemyśl poprzez zakup sprzętu i umieszczenie ich na stronie internetowej.

Termin zakończenia projektu upływa 15 lipca 2023 roku.