Bytowanie klas technikum

W dniach 22/23 października 2022 r. uczniowie Technikum Lotniskowych Służb Operacyjnych Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa odbyli dobową przygodę na łonie natury. Zajęcia rozpoczęliśmy w szkole na strzelnicy pneumatycznej, następnie w ramach podniesienia sprawności fizycznej odbyła się pierwsza część marszu kwartalnego do miejsca biwakowania. Po rozbiciu obozowiska i posileniu się własnoręcznie przygotowanym żurkiem  przeprowadzony został rzut granatem. Następnego dnia po zwinięciu obozowiska i spożyciu polowego śniadania, uczniowie drugą częścią marszu kwartalnego zakończyli udział w zajęciach. 

                                            Opiekunowie     Anna Słoboda 

Ryszard Jezierski 

Waldemar Dołowy