Akcja honorowego krwiodawstwa na terenie Zespołu Szkół w Gościnie

W dniu 8.02.2023 roku (środa) w godz. 10:00 – 14:00 planowane jest przeprowadzenie akcji honorowego krwiodawstwa na terenie Zespołu Szkół w Gościnie. W tym dniu każdy pełnoletni uczeń i pracownik szkoły będzie mógł honorowo oddać krew w krwiobusie, który zostanie udostępniony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Jedynym wymogiem, jaki musi zostać spełniony by akcja doszła do skutku, jest zebranie co najmniej 30 osób, które zadeklarują chęć oddania krwi. Oczywiście przed donacją każdy krwiodawca przejdzie wstępny wywiad, badanie krwi oraz badanie lekarskie, które zweryfikują możliwość poboru krwi. W związku z powyższym zachęcamy wszystkich, zarówno aktywnych krwiodawców, jak i osoby, które dotychczas nie oddawały honorowo krwi, do zapisów. Przypominamy, że krew co do zasady może oddać każdy w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Zapisy prowadzi Mateusz Połczyński, nr tel. 534 261 731.

UWAGA – Każdy krwiodawca, który honorowo odda krew podczas akcji jest zwolniony od wszelkich zajęć edukacyjnych w tym dniu.